PŘIHLÁŠKA.pdf

 

Přihlášku prosím vyplňte a zašlete ( popř. vhoďte do schránky ) na adresu:

 

Tomáš Zlámal

Tovačovského 1042

753 01 Hranice

 

TŠ Batukáda

Masarykovo náměstí 6

753 01 Hranice